Αρχείο άρθρων

Κοινοποίηση καταστατικού και αίτηση εγγραφής

2012-06-26 22:26
Κοινοποίηση καταστατικού και αίτησης εγγραφής ΠΡΟΣ   :  ...

Κοινοποίηση καταστατικού και αίτησης εγγραφής

2012-06-26 22:15
Κοινοποίηση καταστατικού και αίτησης εγγραφής ΠΡΟΣ   :  ...

Εγγραφή νέων μελών

2012-06-23 18:24
 Αίτηση εγγραφής 

Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2012-06-22 00:00
Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σας γνωρίζεται ότι η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής, σε συνεδρίαση της 11-6-2012 αποφάσισε, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 του καταστατικού, και μετά την υπ΄ αριθμ. 63/2012...
Προϊόντα: 1 - 4 από 4