Κοινοποίηση καταστατικού και αίτησης εγγραφής

2012-06-26 22:15

Κοινοποίηση καταστατικού και αίτησης εγγραφής

ΠΡΟΣ   :                                                                                                                                Αρ. Πρωτ. 1/2012

      Ως πίνακα αποδεκτών                                                                                    Αθήνα, 26 Ιουν 2012

ΚΟΙΝ    :                                                                                                                                 Συνημμένα: Τα αναφερόμενα στο κείμενο

ΘΕΜΑ  :   Ενημέρωση Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ    :   α.    Υπ΄ αριθμ. 3/2012 Απόφαση Αρείου Πάγου

                β.    Υπ΄ αριθμ. 63/2012 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

                γ.    Καταστατικό Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής

           1.  Σας γνωρίζουμε ότι με τις σχετικές (α) και (β) εγκρίθηκε το σχετικό (γ) καταστατικό και αναγνωρίστηκε σωματείο των «εν ενεργεία» στρατιωτικών με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

           2.  Κατόπιν τούτου, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, το καταστατικό της ως άνω Ένωσης και μία (1) αίτηση εγγραφής, και παρακαλούμε για την ενημέρωση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των υφιστάμενων μονάδων σας, η έδρα των οποίων ευρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

              3.  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε και οποτεδήποτε μας χρειαστείτε.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Προεδρεύων

Βυτινίδης Αναστάσιος

Ανθυποπλοίαρχος (Ε)

6944241657

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσουκαράκης Ανέστης

Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)

6974365800

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

-   ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ (λεωφ. Μεσογείων, αριθμ. 227 – 231, 15451, Χολαργός)

-   ΑΣΔΕΝ, ΑΣΔΥΣ (902 ΒΣΤ, Αθήνα)

-   ΑΣ, ΔΝΕ, ΔΔΜΝ (1040 ΤΓΝ, Αθήνα)

-   ΔΑΥ, ΔΑΕ (1010 ΤΓΑ, Αθήνα)

-   Στρατιωτικοί συντάκτες